Formació Professional

Grau mitjà: Activitats físiques i esportives

Tècnic en conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural

El Centre d’Equitació Poni Club Catalunya imparteix el módul d’equitació d’aquest cicle.

Es tracta de 180 hores dedicades al món del cavall on es treballen tots els conceptes a través de tres blocs:

La teoría, el maneig i l’equitació muntada, incidint d’una forma molt especial en els guiatges.

Més informació

FAQs

Preguntes freqüents sobre la Formació Professional en el nostre Club.

 

Gràcies a les necessitats d’aquest sector i a l’experiència del nostres professionals, el centre organitza cursos en horari flexible per a la preparació de les proves d’accés al Cicle Inicial en Hípica i al Cicle Final en les disciplines de Doma, Salt i Concurs Complet.

Els cicles d’ensenyaments esportius de grau mitjà ofereixen la possibilitat d’obtenir les titulacions reglades de tècnics esportius en diverses especialitats esportives, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral.

Per accedir al primer nivell o al cicle inicial cal complir els requisits següents:

  1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  2. Superar una prova específica.
    Per accedir al segon nivell o al cicle final cal haver aprovat el primer nivell o el cicle final de l’especialitat (i en alguns casos superar la prova específica d’accés de segon nivell o cicle final, si n’hi ha).

Es tracta de pràctiques formatives no laborals que fa l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments, que poden ser: el CAFEM, el Cicle Inicial i final en hípica, ja sigui de les disciplines olímpiques, com no olímpiques, i altres formacions.

Què ofereix a l’alumnat

  • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
  • L’acostament a la cultura d’empresa.
  • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
  • L’inici del seu historial professional, que s’acredita amb el quadern de pràctiques.
  • La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius.