Aplaçament de les dates dels Entrenaments d’Hivern 2021

Desde Poni Club Catalunya procurem adaptar-nos a les normes i recomanacions dels diferents Departaments Governamentals. És per aixo que l’equip ha dissenyat un pla d’entrenaments, per oferir activitats de cap de semana als nostres alumnes i esportistes.
Es duran a terme els diumenges dels mesos de febrer i Marc dins l’inici de la Setmana Santa Escolar 2021.

Calendari

  • 07-02 Entrenament Hunter
  • 21-02 Entrenament per a la competició de Hunter.
  • 28-02 Entrenament de Cross
  • 07-03 Entrenament per a la Competició de Cross
  • 14-03 Entrenament de Doma
  • 21-03 Entrenament per a la Competició de Doma.

Cada activitat consta de dos fases

Entrenament, amb la finalitat de detectar els punts forts i punts febles de l’alumne per tal d’optimitzar la seva munta. Tambe trovar el binomi ideal per tal que l’alumne-esportista pugui gaudir alhora que exercitar la seva técnica.

Entrenament per a la competició, en petits grups de 6 alumnes, es realitza una situació ficticia de competició. Reconeixement de pista, escalfament, realització de la prova, amb el posterior análisi tècnic entrenador-esportista, un cop finalitzada l’activitat.

Dades realitzades

Entrenament de Hunter

A carrec de la nostre entrenadora Noelle Gaig, va dissenyar una proba en la que els esportistes havien de demostrar les seves habilitats i capacitats tecniques en la realització d’un recorregut de salt d’obstacles que integrava també elements obligatoris (transicions entre aires, passatges obligatoris, …)

Aquesta disciplina equestre es jutjada sobre paper i comentada a posteriori amb l’entrenaddor-professor, amb l’alumne, i amb el jutge. Amb un varem de puntuació i uns criteris comuns a cada categoría, l’esportista que conclou el seu recorregut amb les millors puntuacions, guanya la seva proba.

Els alumnes estaven repartits en tres categories segons l’alcada dels obstacles (20-40, 40-60, 60-80). L’exigencia tecnicavaria en funció de les alcades i els diferents edats-nivells dels esportistes.

35 alumnes varen asistir a l’entrenament a l’espera de la segona data.